Language :
มะพร้าว

น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ 100% เนเจอร์มายด์

1. ผลิตด้วยกรรมวิธีสกัดเย็น (Cold Process) จาก
    เนื้อมะพร้าวสดทุกขั้นตอนการผลิต
2. ใช้กระบวนการหวี่ยงแยก (Centrifugal Process)     ในขั้นตอนการแยกน้ำมันซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย
    ที่สุดและดีที่สุดในปัจจุบัน

3. ไม่ผ่านความร้อนทุกขั้นตอนการผลิต
4. ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา
5. ไม่มีการเติมสารแต่งกลิ่นหรือสารกันเสียใดๆ ทั้งสิ้น


อ่านต่อ น้ำมันมะพร้าว

 

 


 Validate the code with the W3C
Validate the code with the W3C
Link Exchange

น้ำมันมะพร้าว