Language :

กระบวนการเผาผลาญอย่างรวดเร็วเหมือนรถไฟเหาะ

khjuk

exercise

www.coconut-virgin.com

          วิธีที่ดีที่สุดที่คุณสามารถเร่งอัตราความเร็วของระบบเผาผลาญ ก็คือ การออกกำลังกาย เมื่อคุณออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ระบบเผาผลาญก็จะถูกเร่งขึ้นด้วย ในระหว่างออกกำลังกายระบบเผาผลาญในร่างกายจะเพิ่มขึ้น และมันก็จะยังคงเพิ่มขึ้นอยู่อย่างนั้นเมื่อคุณไม่ได้ออกกำลังกายแล้ว สภาพร่างกายที่เหมาะสมจะเผาผลาญแคลอรีได้ในจำนวนที่มากกว่าร่างกายที่ผิดปกติ เพราะว่าเนื้อเยื่อที่ผอมจะเผาผลาญแคลอรีได้มากกว่าเนื้อเยื่อที่มีไขมัน ดังนั้นคนที่รูปร่างดีและสมส่วนจะใช้แคลอรีในปริมาณมาก และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนหนึ่งๆสามารถกินได้เหมือนกับที่ลิงกอริลล่ากิน แต่ยังคงผอมเท่ากับนกตัวหนึ่งอยู่ ตรงกันข้ามบางคนกินในปริมาณเพียงน้อยนิดเท่ากับนกกิน แต่กลับยังคงอ้วนอยู่

        ปริมาณอาหารที่เราบริโภคมีผลต่อระบบเผาผลาญในร่างกายของเรา หากเราเกิดเริ่มกินอาหารน้อยลงอย่างกะทันหันในช่วงลดน้ำหนัก มนก็จะบ่งบอกว่าร่างกายของเราได้รับอาหารที่น้อยเช่นกัน รวมถึง BMR ในร่างกายของเราก็จะลดลงเพื่อรักษาพลังงานเอาไว้ ยิ่งไปกว่านั้นระบบเผาผลาญที่ช้างลงจะหมายความว่าร่างกายของเราจะผลิตพลังงานได้ในปริมาณที่น้อย และเพราะฉะนั้นเราจึงรู้สึกอ่อนเพลียง่ายมาก

        เนื่องจากการลดน้ำหนักจะมีแนวโน้มที่จะทำให้รู้สึกหิวและเหนื่อยอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่ BMR ในร่างกายของเราจะลดลงเพื่อให้สอดคล้องกับการบริโภคอาหารที่มีแคลอรีต่ำเข้าไป และเพื่อให้เห็นสภาพน้ำหนักที่ลดลง คุณจะต้องกินอาหารเพียงน้อยนิด หรือแม้แต่อดอาหาร ดังนั้นการบริโภคแคลอรีในปริมาณที่น้อยกว่าระดับที่ร่างกายต้องการนั้นจึงจำเป็นอย่างมากสำหรับกิจกรรมในแต่ละวัน หากคุณทีน้ำหนักที่มากเกินไปและลดการบริโภคอาหารลงเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณแคลอรีที่คุณใช้ในแต่ละวัน คุณจะไม่เสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป คุณจะยังคงรักษาน้ำหนักของคุณในตอนนี้ได้ หากคุณต้องการจะมีน้ำหนักลดลง คุณอาจจะต้องทำให้ตัวเองอดอาหารให้ได้ หรือคุณอาจต้องเพิ่มการทำกิจกรรมให้มากขึ้น การออกกำลังกายเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เพราะว่าการออกกำลังกายสามารถรักษา BMR ในร่างกายของคุณให้อยู่ในระดับปกติ หรือเพิ่ม BMR ขึ้นเพื่อที่ว่าร่างกายของคุณจะสามารถเผาผลาญแคลอรีในปริมาณที่มากได้ หากคุณออกกำลังกายไปพร้อมๆกับการจำกัดอาหาร และการลดน้ำหนักของคุณก็จะเป็นการลดน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก เพราะว่าคุณจะทำให้ร่างกายของคุณรับปริมาณแคลอรีเข้าไปในระดับที่ต่ำ และก็ยังสามารถเพิ่มระดับการใช้ปริมาณแคลอรีในแต่ละวัน รวมไปถึง BMR ในร่างกายคุณควบคู่ไปได้อีกด้วย

 

ดเด่

 

ที่มา: The Coconut Oil Miracle โดย  Bruce Fife, C.N., N.D. หน้า 92 - 93


Validate the code with the W3C Validate the code with the W3C Link Exchange