ประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวต่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน

khjuk

 diabetes         

เพิ่มเพื่อน

          น้ำมันมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่บริสุทธิ์และปลอดภัย ไม่ปนเปื้อนด้วยสารเคมี โดยเฉพาะยาปราบศัตรูพืช เมื่อผู้ป่วยบริโภคน้ำมันมะพร้าว จะเกิดประโยชน์เป็นเอกอนันต์ต่อผู้ป่วย ทั้งนี้เพราะน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน มีอาการดีขึ้น ดังต่อไปนี้

- ช่วยทุเลาอาการของโรคเบาหวาน

       เนื่องจากระบบประสาทส่วนปลายของอวัยวะเสื่อมไป แขน-ขาของผู้ป่วยจึงไม่มีความรู้สึก หรือเกิดอาการชา หากได้บริโภคน้ำมันมะพร้าว ผู้ป่วยจึงกลับมามีความรู้สึกอีกภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ หรือเพียงไม่กี่วัน เพราะน้ำมันมะพร้าวสามารถเข้าไปในเซลล์ได้โดยไม่ต้องมีอินซูลินพาเข้า และไปใช้เป็นอาหารให้แก่เซลล์ได้ ทำให้เซลล์กลับมาทำหน้าที่ต่อไปได้เหมือนเดิม

- ช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องฉีดอินซูลิน ทุกครั้งที่น้ำตาลในเลือดมีระดับสูง

       หลังจากการกินอาหาร ระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยจะสูงขึ้นอย่างมากซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ผู้ป่วยจึงต้องตรวจปริมาณน้ำตาล และหากพบว่าสูงเกินไปก็ต้องฉีดอินซูลินเพื่อลดระดับน้ำตาล แต่ถ้าผู้ป่วยบริโภคน้ำมันมะพร้าวก็ไม่ต้องฉีดอินซูลิน เพราะน้ำมันมะพร้าวไปกระตุ้นทำให้เกิดกระบวนการเมตาบอลิสซึมสูงขึ้น ทำให้ไปเพิ่มการสร้าวอินซูลิน และการตอบสนองของเซลล์ต่ออินซูลิน ทำให้ไม่มีน้ำตาลเหลืออยู่ในกระแสเลือดมากนัก

- ช่วยรักษาแผลเรื้อรังที่เกิดจากการเป็นเบาหวานมานาน

        เนื่องจากระบบประสาท และระบบภูมิคุ้มกันถูกทำลาย ผู้ป่วยโรคเบาหวานมักจะเป็นแผลเรื้อรัง รักษาไม่หาย น้ำมันมะพร้าวสามารถช่วยให้ผู้ป่วยรักษาแผลเรื้อรังได้ 2 วิธีคือ

1. บริโภคเข้าไปเพื่อให้น้ำมันมะพร้าวเข้าสู่เซลล์เพื่อใช้เป็นอาหาร ทำให้เซลล์กลับมามีชีวิตชีวาขึ้น จึงช่วยรักษาระบบประสาทและภูมิคุ้มกัน
2. ทาแผลเรื้องรัง เพื่อให้กรดลอริคฆ่าเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของแผลเรื้อรัง

- ช่วยให้ผู้ป่วยกลับมีกำลังวังชาขึ้น

        เนื่องจากน้ำตาลไม่สามารถเข้าไปในเซลล์ได้ ทำให้เมตาบอลิสซึมช้าลงจึงไม่เกิดพลังงาน ผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงอ่อนเพลีย ไม่มีเรี่ยวแรง การออกกำลังกายมีส่วนทำให้ผู้ป่วยควบคุมระดับน้ำตาลได้ ทั้งนี้เพราะการออกกำลังกายมีผลต่อการเพิ่มเมตาบอลิสซึม ซึ่งส่งผลให้เพิ่มปริมาณการผลิตอินซูลิน และการดูดน้ำตาลเข้าไปในเซลล์

- ช่วยลดน้ำหนักของผู้ป่วย

       โรคอ้วน และโรคเบาหวาน เป็นของคู่กัน กล่าวคือ 70% ของคนอ้วนเป็นโรคเบาหวาน และ 70% ของผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นคนอ้วน การที่น้ำมันมะพร้าวช่วยเพิ่มเมตาบอลิสซึม จึงช่วยเผาผลาญแคลอรีได้มากขึ้น ส่งผลให้ลดน้ำหนักตัวลงได้

- ช่วยรักษาโรคเบาหวานให้หายขาด

       จากการที่น้ำมันมะพร้าวช่วยเพิ่มการสร้างอินซูลินในตับอ่อน และการตอบสนองของเซลล์ต่ออินซูลิน ดังนั้น มันจึงช่วยรักษาโรคเบาหวานให้หายขาดได้อย่างปาฎิหารย์ เพราะสามารถช่วยรักษาโรคเบาหวานทั้งชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 ได้ และไม่กลับมาเป็นอีก

       ข้อห้ามอันหนึ่งของผู้ป่วยโรคเบาหวาน คือห้ามบริโภคไขมัน แต่น้ำมันมะพร้าวแตกต่างจากไขมันอื่นๆ เพราะมันสามารถใช้เป็นอาหารแทนน้ำตาลให้แก่เซลล์ อีกทั้งยังช่วยปรับระดับของน้ำตาลในเลือด และช่วยลดน้ำหนักได้

 

ดเด่

 

ที่มา: หนังสือ "น้ำมันมะพร้าวป้องกันโรคเบาหวานได้อย่างไร" โดย ดร. ณรงค์ โฉมเฉลา หน้า 18 - 21

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

- น้ำมันมะพร้าวกับโรคเบาหวาน Click

- โรคเบาหวาน คือ Click