โรคเบาหวาน

khjuk

 เบาหวาน         

เพิ่มเพื่อน

          เบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของตับอ่อน ที่ผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ไม่เพียงพอ หรือไม่ได้เลย อินซูลินมีหน้าที่นำน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกาย เพื่อเผาผลาญให้เกิดพลังงาน ใช้เป็นองค์ประกอบของเซลล์ที่เกิดใหม่ และซ่อมแซมส่วนสึกหรอ การขาดอินซูลินส่งผลให้น้ำตาลไม่สามารถเข้าไปในเซลล์ได้ จึงสะสมอยู่ในกระแสเลือด น้ำตาลส่วนหนึ่งจะถูกไตขับออกไปสู่ปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะหวานจนมดมากิน อันเป็นที่มาของชื่อโรคในภาษาไทยว่า “โรคเบาหวาน”

        การมีน้ำตาลคั่งอยู่ในกระแสเลือดมากๆ เป็นอันตรายต่อหลอดเลือด ในขณะเดียวกัน เซลล์ก็ขาดอาหารและตายในที่สุด เส้นเลือดที่เซลล์ตายจะเสื่อมสลาย ทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดถูกขัดขวาง ระบบประสาทที่เซลล์ตายไปก็ถูกทำลายและไม่ทำหน้าที่ ในทำนองเดียวกัน ระบบอื่นๆที่เซลล์ตายเพราะขาดน้ำตาล ก็เสื่อมสลาย และไม่ทำหน้าที่เช่นกัน ส่งผลให้อวัยวะต่างๆของผู้ป่วยทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ การที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง หากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ และเป็นสาเหตุของการตายมากกว่าที่เกิดจากโรคเบาหวานโดยตรงเสียอีก

ประเภทของโรคเบาหวาน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด

        ชนิดที่ 1: ร่างกายไม่สามารถสร้างอินซูลินอย่างเพียงพอ เกิดจากภูมิต้านทานของร่างกาย ทำลายเซลล์ซึ่งสร้างอินซูลินในตับอ่อน ทำให้ร่างกายหยุดสร้างอินซูลิน ดังนั้น ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 จึงจำเป็นต้องฉีดอินซูลิน เพื่อควบคุมน้ำตาลในเลือดระยะยาว เบาหวานชนิดนี้ส่วนใหญ่เกิดกับเด็กที่อายุน้อย ซึ่งเป็นผลมาจากพันธุกรรม

        ชนิดที่ 2 : ร่างกายสร้างอินซูลินได้ แต่เซลล์ไม่ตอบสนองต่ออินซูลิน ดังนั้น จึงต้องการอินซูลินเพิ่มมากขึ้น เบาหวานชนิดนี้ เกิดขึ้นกับผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป

สาเหตุของโรคเบาหวาน : โรคเบาหวานมีสาเหตุใหญ่ๆ มาจาก

        1. กรรมพันธ์ : เป็นความผิดปกติที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ กล่าวคือ มักมีพ่อแม่หรือญาติพี่น้องเป็นโรคนี้ด้วย เป็นสาเหตุของเบาหวานประเภทที่ 1เกิดขึ้นในเด็กจนถึงวัยรุ่น

        2. การปฎิบัติตัวไม่เหมาะสม : เป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นเพราะผู้ป่วยปฎิบัตืตัวไม่เหมาะสม ได้แก่

        - บริโภคอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ : ได้แก่ การบริโภคน้ำตาลและแป้งมากเกินไป และขาดการออกกำลังกาย แต่ที่สำคัญ คือการบริโภคน้ำมันไม่อิ่มตัวที่เข้าไปเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ และไปลดประสิทธิภาพของเซลล์ในการเกาะติดกับอินซูลิน ที่เป็นตัวช่วยพาน้ำตาลเข้าไปในเซลล์

        - ใช้ยาเกินความจำเป็น : ยาบางอย่างเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานได้ เช่น ยาพวกสเตอรอยด์ ยาขับปัสสาวะ ยาเม็ดคุมกำเนิด

        - สภาวะอื่นๆ : เช่น อ้วนเกินไป มีลูกดก ก็เป็นสาเหตุของโรคเบาหวานได้เช่นกัน

        - เป็นโรคอื่นๆ : โรคอื่นๆที่เป็นสาเหตุของโรคเบาหวาน เช่น โรคตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง โรคมะเร็งของตับอ่อน โรคตับแข็งระยะสุดท้าย โรคคอหอยพอกเป็นพิษ โรคคุชชิง

 

ดเด่

 

ที่มา:หนังสือ "มหัศจรรย์น้ำมันมะพร้าวฉบับปรับปรุง" โดย ดร. ณรงค์ โฉมเฉลา หน้า 17 - 19

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

- ประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวต่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน Click

- น้ำมันมะพร้าวกับโรคเบาหวาน Click