Language : Thai   English   Chinese   French   Japan   Korean   Russian  
น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
ผลการวิจัย

ใบรับรองผู้ผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

ใบรับรองผู้ผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

 

ใบรับรองจากองค์การอาหารและยา USA

 

ข้อมูลโภชนาการ

ใบข้อมูลโภชนาการ

 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของกรดไขมันชนิดต่างๆ

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของกรดไขมันชนิดต่างๆ

 

ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี

ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี

ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี2

 

ผลการทดสอบทางจุลชีววิทยา

ผลการทดสอบทางจุลชีววิทยา

 

ผลการวิเคราะห์สารเคมีและยาฆ่าแมลงที่ตกค้างในน้ำมัน

ผลการวิเคราะห์สารเคมีและยาฆ่าแมลงที่ตกค้างในน้ำมัน

ผลการวิเคราะห์สารเคมีและยาฆ่าแมลงที่ตกค้างในน้ำมัน2

ผลการวิเคราะห์สารเคมีและยาฆ่าแมลงที่ตกค้างในน้ำมัน3

 

GMP & HACCP

gmp haccp

 

HALAL

halal

 


ความหมายและการวิเคราะห์ผล


Lauric acid
คือกรดไขมันอิ่มตัวสายโซ่ปานกลาง สามารถเปลี่ยนไปเป็นพลังงานที่ตับอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นกรดไขมันอิ่มตัวที่มีคุณสมบัติทางด้านสุขภาพและความงามที่ดีที่สุดตัวหนึ่ง กรดลอลิคเป็นตัวที่ทำให้น้ำมันมะพร้าวมีคุณสมบัติเด่นกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆ โดยค่านี้สูงจะทำให้น้ำมันมะพร้าวมีประสิทธิภาพที่ดี โดยทั่วไปจะอยู่ในช่วง 50-53% ของปริมาณกรดไขมันทั้งหมด

Free Fatty Acid
คือค่าที่บ่งบอกถึงปริมาณกรดไขมันอิสระ ซึ่งค่ายิ่งน้อยโอกาสที่จะทำปฏิกิริยากับสารอื่นๆ นั้นจะน้อยตามไปด้วย ดังนั้นจึงสามารถรักษาคุณภาพได้คงที่อยู่ได้นาน ซึ่งน้ำมันที่เป็นชนิด Extra virgin oil จะต้องมีค่านี้ต่ำกว่า 0.5% เป็นอย่างน้อย

Peroxide value
คือค่าที่บ่งบอกถึงความเสถียรของน้ำมันมะพร้าวต่อการทำปฏิกิริยา oxidation โดยค่ายิ่งต่ำจะสามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่มีกลิ่นหืนและสีของน้ำมันไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถใช้ได้โดยตรงกับผิวเพื่อเพื่อต่อต้านอนุมูลอิสระได้อีกด้วย

Iodine value
คือค่าที่บ่งบอกถึงจำนวนพันธะคู่ในน้ำมันมะพร้าวที่ทำปฏิกิริยากับสารไอโอดีน โดยค่านี้ยิ่งต่ำจะทำให้น้ำมันมะพร้าวมีความเสถียรมากยิ่งขึ้น (ไม่มีกลิ่นหืน สีของน้ำมันไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะเก็บไว้เป็นระยะเวลานาน) โดยทางเราใช้การทดสอบไอโอดีนแบบวิจส์ IV (Wijs method)

Saponification value
คือจำนวนมิลลิกรัมของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่ทำปฏิกริยากับน้ำมันมะพร้าวปริมาณ 1 กรัม ซึ่งค่านี้สามารถบ่งบอกถึงน้ำหนักโมเลกุลของกรดไขมันในน้ำมันมะพร้าว ซึ่งจะทำให้เราทราบถึงความยาวของสายโซ่ของกรดไขมันได้

Vitamin E (alpha-tocopherol)
คือสารที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและพบได้ทั่วไปในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ช่วยป้องกันและซ่อมแซมการสึกหรอของเส้นผม ผิว และเล็บได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยป้องกันและยับยั้งการเสื่อมสภาพของผิว ช่วยชะลอความแก่โดย Vitamin E ที่อยู่ในรูป alpha-tocopherol จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อเทียบกับรูปแบบอื่นๆ โดยจะต้องเป็นกระบวนการสกัดเย็น ถึงจะสามารถรักษา Vitamin E ตัวนี้ไว้ได้ในปริมาณสูงที่สุด

Moisture and Volatile Matter
คือค่าที่บ่งบอกถึงปริมาณความชื้นและปริมาณสารที่ระเหยได้ที่พบในน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ โดยถ้าค่านี้มีปริมาณสูง จะทำให้เกิดการเหม็นหืนได้ง่าย เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งจะไปทำปฎิกริยากับน้ำ ส่งผลให้น้ำมันมะพร้าวเหม็นหืนเร็วยิ่งขึ้นกว่าปกติ

หมายเหตุ
ค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ผลนี้เป็นค่าเฉลี่ยที่ได้จากกระบวนการผลิตขึ้นจริงๆ ไม่ได้เป็นค่าที่เกิดจากการทำตัวอย่างเฉพาะหนึ่งๆใดๆ เพื่อไปทดสอบน้ำมันมะพร้าว