Language :

การใช้น้ำมันมะพร้าวรักษาโรคภูมิแพ้และโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเองอื่นๆ

khjuk

www.coconut-virgin.com          

 

         โรคภูมิแพ้และโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง ยังเป็นสาเหตุของโรคอื่นๆ ซึ่งน้ำมันมะพร้าวก็สามารถใช้รักษาโรคเหล่านั้นได้ โรคเหล่านั้นได้แก่

        1. โรค SLE : โรค SLE ย่อมาจาก systemic lupus erythematos หรือเรียกสั้นๆว่า โรค Lupus หรือโรคพุ่มพวง แสดงอาการได้หลายระบบ เช่น มีผื่น ผมร่วง ปวดข้อ แผลในปาก ซีด บวม รวมทั้งที่กระดูก น้ำมันมะพร้าวช่วยลดความรุนแรงของปัญหาเหล่านี้ และช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน โดยชะล้างคราบน้ำมันพืชออกไป

        2. โรครูมาตอยด์ (Rheumatoid Arthritis) : เป็นโรคข้ออักเสบที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันทำลายข้อตัวเอง ทำให้เกิดการอักเสบของข้อหลายข้อพร้อมๆกัน ทำให้ปวดข้อ เมื่อข้ออักเสบเป็นเวลานานข้อจะถูกทำลาย ทำให้ข้อผิดรูป และเกิดความพิการตามมาได้

        3. โรคหอบหืด (Asthama) : โรคหอบหืดเป็นโรคของระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเกิดจากความไวผิดปกติของหลอดลมต่อสิ่งกระตุ้น ทำให้ท่อทางหายใจเกิดการตีบแคบ

        4. โรคแพ้อากาศ (Allergic Rhinitis) : โรคแพ้อากาศ หรือโรคภูมิแพ้อากาศ (ทางการแพทย์เรียก “โรคโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้”) เกิดจากร่างกายได้รับสารก่อภูมิแพ้ ทำให้เยื่อบุจมูกอักเสบและบวม เกิดอาการจาม คัดจมูก คันจมูก น้ำมูกไหล

        5. โรคลมพิษ (Urticaria) : โรคลมพิษ เป็นโรคภูมิแพ้ที่เกิดอย่างเฉียบพลัน เป็นปฎิกริยาตอบสนองของหลอดเลือดในชั้นหนังแท้ ต่อสิ่งกระตุ้นจากภายนอก และภายในร่างกาย เช่น อาหาร ยา เชื้อโรค บางรายอาจรุนแรง เป็นโรคที่ผิวหนังมีลักษณะเป็นผื่นหรือปื้นนูนแดง ผื่นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

        โรคที่มีสาเหตุมาจากโรคภูมิแพ้และโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองที่กล่าวมาข้างต้น สามารถใช้น้ำมันมะพร้าวรักษาได้

ดเด่

 

ที่มา:น้ำมันมะพร้าวป้องกันและรักษาโรคสะเก็ดเงินได้อย่างไร ? หน้า 19 - 20

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

- น้ำมันมะพร้าวป้องกันและรักษาโรคสะเก็ดเงินได้อย่างไร Click

- สมมุติฐานว่าด้วยสาเหตุของโรคสะเก็ดเงิน ClickValidate the code with the W3C Validate the code with the W3C Link Exchange